Aile Ne Demek Değildir?

Aile ne demek değildir sorusuna yanıt vereceğimiz bu yazımızda, aile kavramının globalizm etkisiyle yaşadığı değişim, dönüşüm ve bozulmayı anlatacağız. Tüm dünyayı etkisi altında tutan globalleşme, tüm insanlığa ortak ve asgari bir kültürü dayatma halinde kabul ettirmeye zorluyor. Globalizmin dayattığı bu ortak asgari kültürde, her şey gibi aile de yozlaşmış bir halde. Aile içi ilişkiler, bir ailede olmaması gerektiği kadar kopuk. Akrabalık ilişkileri bir kaç jenerasyon önceki uzak ve zayıf bağlarla bağlı olma durumundan tümüyle kopuk bir hale gelmiş. Globalleşme, bizlere böylesine işe yaramaz ve ihtiyaçları görmekten aciz bir şeyi “al sana aile” diyerek dayatıyor ve bizlerin toplum olarak bunun çok iyi farkına varmamız gerekiyor. Neden mi? Çünkü globalizm insanlığın elindeki her şeyi, evet yanlış okumadınız, her şeyi almak istiyor. Ceplerimizdeki paradan daha fazlasını alabilmesi ise toplumun yapısal temelini oluşturan aileden geçiyor.

aile ne demek - aile nedir - aile ne değildir - aile ne demek kısaca
Aile Nedir ve Ne Değildir?

 

Aile Ne Demek ve Kimlerden Oluşur?

Geleneksel aile anlayışında göregeldiğimiz aile üyeleri anne baba ve çocuktur. Günümüzde geleneksel aile anlayışının dışında, ve hatta bu anlayışa tümüyle ters uygulamalar toplumsal kültürümüze yerleştirilmeye çalışılıyor. Batıdan başlayan bir eşçinsel evlilikler akımı bizim ülkemize de etkisini yapmaya başladı. Gazetelerden okuyor öğreniyoruz erkeklerin erkeklerle, kadınların da kadınlarla evlenmesinin haberlerini. Tüm bunlar bir nevi toplumun temeli olan aile kurumunun bir değişim ve dönüşüm sürecine sokulduğunu bizlere gösteriyor. Bu dönüşüm süreci tamamlandığında ortaya çıkan şey bir aile olarak kabul edilebilecek mi? İşte ondan emin olamıyoruz, çünkü aile toplumda çok önemli işlevlere sahiptir ve önemli ihtiyaçların giderilmesinin meşru zeminini yaratır. Aile nedir? sorusuna işlevlerin ve giderdiği ihtiyaçların farkında olmaksızın doğru yanıt verebilmek çok zor.

Aile toplumumuzun temelini oluştursa ve biz her seferinde aile kurumunun önemini izah etmeye çalışsak da tüm dünyada aile kurumu itibar kaybediyor. Bunun nedenlerini saymak gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

İnsan yalnızlaşıyor ve giderek daha da bireyselleşiyor,

İnsan bencilleşiyor. Sadece kendi istek ve ihtiyaçlarına yönelik basit ve tekil yaşam sürme alışkanlığı yaygınlaşıyor,

Bencilleşen kadın ve erkeğin kurdukları sorunlu ve huzursuz evlilikler haliyle boşanmayla sonuçlanıyor ve bu nedenle de boşanma eskilere oranla çok daha sık yaşanıyor. Boşanmanın böylesine sık görülmesi ise bekar insanları evlilik kurumundan daha da uzaklaştırıyor.

Aile Globalizm Tarafından Yeniden Tanımlanıyor

Bugün bir seferberlik ilan edilmişçesine artan bir pratik olarak çocuklar daha bebeklikten itibaren ev ve aile dışında eğitim almaya başlıyorlar. Bebekler ve küçük çocuklar ev ortamını hiç yaşamaksızın dışarıda büyüyor, dışarıda gelişiyorlar. Bu, aile kurumunun geçirdiği değişim ve dönüşümün değirmenine bolca su yaşıyor. Ailede, anne baba, anneanne ve büyükbabalar, dedeler ve diğer akrabalar tarafından büyütülen çocuklar yerini bakıcılar tarafından büyütülen çocuklara bıraktılar. Okul öncesi yaşlarında aile dışından yabancı bakıcılarla hayata tutunan bebeklerimiz yeterince büyüdüklerinde ev dışındaki ortamlara gönderiliyorlar. Bu ortamlar, okullar, eğitim ve etüt merkezleri ve diğer yerler.

Aile ortamımız eskiden olduğu gibi bir sofranın başına toplanıp yemek yiyen, ardından çay içip sohbet ederek dertleşen insanların ortamı değil. Eskilerde var olan bir arada ve birlikte olma durumu yerini yalnızlaşma, bireyleşme ve bencilleşmeye bırakmış gibi görünüyor. Herkes kendi odasında, diğerlerinden ayrı ve kopuk bir halde. Her aile üyesinin kendine  hitap eden bir televizyon programı ya da dizisi var ve aile üyelerinin birbirleriyle karşılaşmaları, televizyon izleme hakkını almak istedikleri zaman yaşanan tartışmalar sayesinde oluyor. Eğer bu tartışmalar da olmasa, aile üyeleri birbirleri ile hiçbir iletişim kurmayacaklar. Ortak hiçbir amacı, düşüncesi ve değeri olmayan insanların bir çatı altında yaşaması durumuna aile denmeli mi? Hiç sanmıyoruz, ortak hiçbir düşünceye, amaç ve değere sahip olmadan bir çatı altında yaşamak aile olmak değildir.

Aile nedir? Aile ne değildir? Sorusuna en kısa ve güzel yanıtı bulmak için günümüzde tüm tolumlarda gözlenen ve adına “aile” denen yapıya bakmak yeterlidir. Birbirinden tümüyle kopuk, ortak hiçbir noktada buluşmayan, ev arkadaşlığı yapan farklı yaşlardan insanların toplanıp aynı evde yaşamaya zorlanması aile değildir. Durumun ve aile kurumunun getirildiği noktanın farkında olabilirsek, toplum olarak yozlaşmaktan ve globalizmin dayatması olan dejenerasyondan korunabiliriz. Aksi halde bu akım, tüm dünya ülkelerinde gerçekleştirdiği ve kendi açısından bir başarı olarak gördüğü yıkımı bizim ülkemiz ve toplumumuz üzerinde de sonuna kadar uygulamakta kararlıdır.

Aile problemleri konusunda internet üzerinden psikolog yardımı almak ister misiniz?

online psikolog - online psikolog hizmeti - online psikolog tavsiye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir