Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

İnsan yaşamında kaygı da aynen diğer duygular gibi önemli ve gerekli bir duygudur. Kaygı kişiden kişiye değişen düzeylerde hissedilebilirken her insanın kaygı hissettiği durum farklılık göstermektedir. Kaygının kendi normal seyri kişiye, yaşamına ve ilişkilerine zarar vermezken, çok şiddetli ve uzun süre hissedilen kaygı ise kişinin yaşamına, ilişkilerine ve yaşamdan aldığı doyuma olumsuz etki yapmaktadır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan kişiler kaygıyı sürekli olarak hissederler ve hissettikleri kaygıya ve kaygı duydukları duruma bakıldığında arada bir uyumsuzluk dikkat çekmektedir. konusudur. En az 6 ay boyu ve her gün süren endişe, kişinin yaşamında olumsuz sonuçlara yol açar. Kişi kendisi ve sevdikleri ile ilgili sağlık, iş, güvenlik gibi konularda sürekli olarak kaygılanır, tasalanır. Kendisini durdurmaya çalışsa ve çevresindekiler tarafından daha dengeli düşünmeye davet edilse de bunu yapamaz.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olanlar Neler Hisseder?

Herhangi bir sebep olmaksızın endişelenmek, ve bu şiddetli endişenin mevcut durumla uyumsuz olması, yaygın anksiyete bozukluğunun tanınmasını sağlar. Normalden fazla, çoğunlukla aşırı düzeyde endişe görülür ve yaygın aksiyete bozukluğu bulunan kişiler bunun farkında da olsalar endişeyi kontrol edemezler. Mantıksız ve irrasyonel düşüncelerinin de farkına vardıkları anlar olsa da hiçbir denetim sağlayamazlar, tekrar tekrar şiddetli endişe hissederler. Dikkat bozukluğu ve konsantrasyon problemleri, uyku problemleri ve bedensel yorgunluk hali çok sık olarak görülür.

Yaygın anksiyete bozukluğunda anksiyetenin fiziksel belirtileri kişiye “Sanki büyük ve çok ciddi bir hastalığı varmış” gibi hissettirir ve diğer anksiyete bozukluklarında görülen tüm anksiyete belirtileri yaygın anksiyete bozukluğunda da görülür. Kişi bu belirtilerin tipik anksiyete belirtileri olduğunu bilmediği için sürekli olarak ciddi hastalıklardan birine yakalandığıyla ilgili senaryolar yazar. Kendisine en uygun ve en korkunç gördüğü hastalıklara yakalanmakla ilgili yazdığı senaryolar, hissettiği endişenin ve anksiyete belirtilerinin daha da şiddetlenmesine neden olur.

yaygın anksiyete bozukluğu olanlar
Yaygın anksiyete bozukluğu olanlar sürekli endişe hissederler

Yaygın Anksiyete Bozukluğunun Tedavisi Nasıldır?

Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisi iki şekilde yapılabilen bir kaygı bozukluğudur. Yaygın anksiyete bozukluğu için bir psikiyatri uzmanı hekimle ya da uzman bir klinik psikolog ile görüşülerek uzman yardımı alınması en mantıklı ve en sağlıklı karar olacaktır. Uzman klinik psikologlar kaygı bozukluklarının tümünün psikoterapisi üzerine eğitim almış, ilaçsız psikoterapi yöntemleri ile insanlara yardımcı olan bir meslek çalışanıdır. Yaptığı çalışmaların tümü, kişinin yaşamında ortaya çıkan zorlukları aşmasına yardım etmek, bu konuda yararlı olduğu kanıtlanmış yöntemleri, teknikleri insanlara öğretme amacına yöneliktir.

online psikolog - online psikolog hizmeti - online psikolog tavsiye

Benzer bir biçimde, Psikiyatri Uzmanı Hekim de, yaygın anksiyete bozukluğunun değerlendirmesini yaparak, gerekli gördüğü takdirde ilaçla tedavi verebilecektir. Yaygın anksiyete bozukluğunda sadece psikoterapi, sadece ilaç tedavisi ve hem psikoterapi hem ilaç tedavisinin bir arada yer aldığı tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır.

Yaygın anksiyete bozukluğu bulunan kişiler, en çok da hem psikoterapi hem de ilaç tedavisinin bir arada verildiği bir yaklaşımdan fayda görmektedirler. İşinin ehli uzmanlarca verilen farmakoterapi ve psikoterapi, yaygın anksiyete bozukluğu bulunan kişinin anksiyete ile başetmesini kolaylaştırırken, hayatta karşılaştığı zorluklar karşısında da güçlenmesine destek olur.

Yaygın anksiyete bozukluğu için uygulanan psikoterapi yöntemleri arasında bulunan ve yararlı olduğu çok sayıda bilimsel çalışmayla da gösterilmiş olan Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı, kişinin yaşamında anksiyete bozukluğu nedeniyle görülen kaçınma davranışlarını netleştirerek danışanla birlikte yapılan değerlendirme görüşmesinde bir hedefler listesi oluşturulması ile başlar. Adım adım ve aşama aşama hedefler listesinde ilerleme sağlandıkça, danışanın yaşamındaki kaçınmalar da tek tek temizlenir. Bu kaçınmalardan kurtulan ve hedefler listesindeki tüm hedeflere ulaşan danışanın psikoterapi süreci de tamamlanmış olur. Burada kısaca ve özet halinde verdiğimiz bu bilgiler, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımının yöntemlerinin bir kısmını anlatmaktadır.

Yaygın anksiyete bozukluğu için internetten psikolog yardımı almak ister misiniz? Bilgi için tıklayınız: Online Psikolog Desteği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir